שירותים

חבילת שירותים כוללת

כדי שתקבלו את התמונה המלאה, אתי גבאי יוצרת יחד אתכם תכנית עיצוב שלמה, הכוללת את כל מגוון השירותים והתוכניות עבור כל פרט ופרט בתכנון העיצוב של הבית שלכם.

רשימת השירותים

 הכרות הלקוח ובניית פרוגרמה: זיהוי צרכים, קביעת מספר חללים ויעוד-גודל הבית.

 סקיצות עד לאישור התכנון המתאים לכם (ללא מגבלת סקיצות): הכנת סקיצות ראשוניות של התכנון הרעיוני בהתאם לפרוגרמה, הכוללות חלוקה והעמדה עקרונית של החללים ומראה הבית (אזור המגורים).

 תכנית מצב קיים כולל מודד מוסמך

 הריסה (במידה ונדרש שיפוץ)

 בנייה: תכנון וחלוקה ע"פ דרישות המזמין, כולל תכניות בניה מפורטות (תכניות כלליות בקנ"מ 1:50 המראות את מיקום החדרים, מידותיהם, מיקום דלתות ואביזרי אינסטלציה).

 ריהוט

 אינסטלציה: פריסות חדרי רחצה, בשיתוף עם יועץ אינסטלציה של הפרויקט.

 חשמל: תכניות חשמל ותקשורת הכוללות מיקום לוח חשמל, שקעי חשמל ונקודות תקשורת, בשיתוף יועץ החשמל של הפרויקט.

 תאורה: כוללת מיקום גופי תאורה, ונקודות הדלקה.

 מיזוג והנמכות תקרה: תכניות תקרה הכוללת הנמכת תקרות ומיזוג אויר, בשיתוף יועץ מיזוג של הפרויקט.

 ריצוף: תכניות ריצוף, הכוללות פריסת ריצוף.

 מטבח: תכנית מטבח + פריסות (תכנון המטבח הסופי יהיה בשיתוף עם חברת המטבחים).

 תכניות אלומיניום: כוללת פריסת חזיתות ובחירת פרופילים וצבע. 

 נגרות

 הדמיות

 פיקוח עליון עד למסירת הבית, קשר ישיר עם המזמין ודיווח על התקדמות הביצוע, עדכון תכניות בהתאם לשינויים בזמן הביצוע במידה ויהיו.

 כל שירות נוסף שיידרש לצורך התכנון (בחירת חומרי גמר: ריצופים, חיפויים, כלים סניטריים)

שכר הטרחה אינו כולל

בפרט תכנית מצב קיים - מדידה פנים הבית, הכוללת מצב קיים קירות, הנמכות גבס, תקרות קורות, עמודים גלויים, גבהים של חלונות uk+h, מיקומי סניטריים, מיקום לוח חשמל.
צילומים, העתקות ופלוטים, הדמיות, מדידות או כל עבודה של יועצים נוספים, אשר במידה וידרשו יחולו על מזמין העבודה.

כדי ללמוד עוד על תפיסת התכנון של אתי, בקרו פה או בעמוד האודות שלה.